Copyright

Autorské právo

© Všechna práva vyhrazena. Žádná část této aplikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vlastníka aplikace.

Porušením autorského práva na základě českého trestního zákona 40/2009 Sb. § 270 hrozí viníkovi dle rozsahu poškození práv vlastníka aplikace peněžitý trest, zákaz činnosti, propadnutí věci či odnětí svobody až na 8 let.

 

Ochrana užitného vzoru

Tento produkt spadá do rozsahu ochrany platného užitného vzoru. Další neoprávněné nakládání s produktem může být považováno za porušení práv z užitného vzoru.

Porušením užitného vzoru na základě českého trestního zákona 40/2009 Sb. § 269 hrozí viníkovi dle rozsahu poškození práv vlastníka aplikace peněžitý trest, zákaz činnosti, propadnutí věci či odnětí svobody až na 8 let.

 

Další podmínky kopírování či jiného neoprávněného užívání této aplikace naleznete zde.